Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 198/05.03.2024 πρόσκλησης

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη κατάθεσης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 12/03/2024, έκδωσε τον ακόλουθο οριστικό πίνακα κατάταξης και επιλογής 2 ωφελούμενων επί συνόλου 4 αιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις για 2 κενές θέσεις, γεγονός που εντάσσει στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ 2 συμμετέχοντες, και ορίζει 2 επιλαχόντες για τυχόν κενή θέση που θα δημιουργηθεί στο μέλλον.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.