Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος  Μαρίνος Αγιασμένος, Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπαϊδιώτης, Γενικός Γραμματέας

Βενετσάνος Ρογκάκος, Ταμίας

Χριστίνα Ξηρόκωστα, Τακτικό Μέλος

Ελισάβετ Πολυχρονοπούλου, Τακτικό Μέλος

Δήμητρα Βασιλακοπούλου, Τακτικό Μέλος