Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρίνος Αγιασμένος, Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπαϊδιώτης, Γενικός Γραμματέας

Ελισάβετ Πολυχρονοπούλου, Ταμίας

Σταματίνα Τσίλη, Τακτικό Μέλος,

Φραγκίσκος Λεβαντής, Εκπρόσωπος Ιδρ. Οργάνωσης – Τακτικό Μέλος

Χριστίνα Ξηρόκωστα, Τακτικό Μέλος

Φωτεινή Λιόση, Αναπληρωματικό Μέλος