Θεραπευτική Ιππασία

Η θεραπευτική ιππασία είναι μία πρόσθετη μέθοδος αποκατάστασης διασκεδαστική για τα παιδιά, με στόχο τη συνολική προσέγγιση της διαταραχής κάθε παιδιού.

Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (Σ.Θ.Ι.Ε.), με έδρα το Γουδί, για να ενισχύσουμε περαιτέρω και αποτελεσματικά την παραδοσιακή φυσιοθεραπεία. Οι συνεδρίες διαρκούν μισή ώρα, μία φορά την εβδομάδα και λαμβάνουν χώρα σε ασφαλές μέρος σε εξωτερικούς χώρους. Το προσωπικό μας που συμμετέχει εκπαιδεύεται επαρκώς από έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτή Ιππασίας που διορίζεται από το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης (φυσκιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής).

Η ιππασία μπορεί να επηρεάσει θετικά τη θεραπεία ασθενειών. Το άτομο με αναπηρία που ιππεύει ένα άλογο πρέπει να αλλάξει ακούσια τη στάση του ώστε να ισορροπήσει και να διατηρήσει την όρθια θέση του ενάντια σε κάθε κίνηση του αλόγου. Ως εκ τούτου, η κίνηση του σώματος του αλόγου προκαλεί τον αναβάτη να ανταποκριθεί με εντελώς ανακλαστικές κινήσεις.

Έτσι, η θεραπευτική ιππασία έχει ειδική θεραπευτική επίδραση στα άτομα με κινητική αναπηρία. Το κινούμενο άλογο, ιδιαίτερα για ένα παιδί με ειδικές ικανότητες, είναι ένα ισχυρό κίνητρο που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής για να επιτύχει το στόχο του. Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να «αναπληρώνει» τους περιορισμούς κινητικότητας που βιώνει, γεγονός που επηρεάζει θετικά την πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και την σχέση του με το ευρύτερο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Σ.Θ.Ι.Ε, τα παιδιά που συμμετέχουν είναι 3 ετών και άνω. Το θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού σχεδιάζεται σε σχέση με το περιβάλλον του, τις ικανότητές του (ψυχική και κινητική), καθώς και την θεραπευτική παρέμβαση που ακολουθεί. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτής σχεδιάζει το πρόγραμμα συνεργαζόμενος με την Διεπιστημονική Ομάδα που παρακολουθεί το παιδί.

Τα αποτελέσματα της θεραπευτικής ιππασίας είναι ποικίλα:

  • Ρύθμιση του μυϊκού τόνου
  • Βελτίωση του ελέγχου της κεφαλής και του σώματος
  • Αποφυγή των μυοσκελετικών δυσμορφιών
  • Βελτίωση των καρδιοαναπνευστικών διαταραχών που αντιμετωπίζει κάθε παιδί.

Στα πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας συμμετέχει το προσωπικό του Κέντρου και εθελοντές, με την κατάλληλη επίβλεψη και υποστήριξη.