Εργοθεραπεία

Στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης πραγματοποιείται εργοθεραπεία στα παιδιά με αναπηρίες για να αντιμετωπίσουμε διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξή τους ή την καθημερινή ζωή τους. Χρησιμοποιούμε θεραπευτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση του παιδιού έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι εργοθεραπευτές μας παρεμβαίνουν σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας παιχνίδια και δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό λειτουργικό επίπεδο. Επίσης, σημαντική είναι η συνεργασία με τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων καθώς και με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα του Χατζηπατέρειου.

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνουμε είναι οι εξής:

 • Λεπτή Κινητικότητα και Συντονισμός: δεξιότητες απαραίτητες για να παίξουν και να γράψουν.
 • Αναπτυξιακή κινητικότητα και Συντονισμός: οπτικοκινητικά προβλήματα, πλευρικότητα, έλεγχος στάσης, ισορροπία κλπ.
 • Γνωστικές δεξιότητες – Αντίληψη: οργάνωση, μνήμη, εστίαση, τοπικός και χρονικός προσανατολισμός, οπτική και ακουστική μνήμη κλπ.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: Επαφή με τα μάτια, προσαρμογή στις αλλαγές, κανόνες κ.λπ.
 • Επικοινωνία: δεξιότητες συνομιλίας, επικοινωνιακές λειτουργίες.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού.

Εργαστήριο Αισθητήριων Ερεθισμάτων

Το Εργαστήριο Αισθητήριων Ερεθισμάτων είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος όπου το εκπαιδευτικό τμήμα και το τμήμα Εργοθεραπείας παρέχουν στα παιδιά μια ποικιλία δραστηριοτήτων μέσω προκαθορισμένων ερεθισμάτων.

Στον τομέα αυτό, οι επαγγελματίες μας βοηθούν τα παιδιά:

 • Να κατανοήσουν καλύτερα το σώμα τους και τους εαυτούς τους,
 • Να αναζητήσουν κινητικές εμπειρίες καθώς κινούνται, γυρίζουν ή ταλαντεύονται,
 • Να αναλάβουν πρωτοβουλία σχετικά με το περιβάλλον,
 • Να αυξήσουν την ικανότητά τους να εστιάζουν,
 • Τη μείωση των στερεοτύπων συμπεριφορών,
 • Να απελευθερώσουν τη δυνητική τους υπερκινητικότητα,
 • Να απελευθερώσουν το άγχος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις αλλαγές του περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων τους.

Επιπλέον, μέσα από αυτά τα ερεθίσματα τα παιδιά μας διασκεδάζουν, χαλαρώνουν, επικοινωνούν και γενικά αλληλοεπιδρούν πολύ καλύτερα με τους συνομηλίκους τους και τους ενήλικες που τους εκπαιδεύουν.

Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.)

Ο όρος Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.) αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης ενός ατόμου, είτε εντός της κατοικίας του ή σε εξωτερικούς χώρους ή και τα δύο.

Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως είναι η φροντίδα εαυτού, η φροντίδα του σπιτιού και η διαβίωση στην κοινότητα, αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη προσαρμοστικών συμπεριφορών και είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων. Οι μαθητές του Κέντρου μας εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος σε αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ανεξαρτησία τους σε καθημερινή βάση, στον βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί για κάθε άτομο.

Οι βασικές ΔΚΖ αποτελούνται από καθήκοντα αυτοφροντίδας, μεταξύ των οποίων:

 • Ένδυση
 • Σίτιση
 • Λειτουργική κινητικότητα
 • Χρήση και υγιεινή τουαλέτας
 • Φροντίδα εικόνας και σώματος
 • Φροντίδα εξοπλισμού περιποίησης

Σύνδεση του Ξενώνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΚΖ

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής που πραγματοποιείται στον φορέα μας, οι εξυπηρετούμενοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις στη καθημερινότητα τους, να ολοκληρώνουν αυτόνομα δραστηριότητες που αφορούν την ατομική τους υγιεινή (μπάνιο / ντους, ένδυση / απόδυση, χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών, πλύσιμο δοντιών, κ.ά.).

Μέσα από δραστηριότητες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων, ενισχύονται οι δεξιότητες καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης, κάνοντας τη μάθηση βιωματική σε πραγματικό περιβάλλον. Πέρα από την ατομική υγιεινή και τη φροντίδα του εαυτού, στις ΔΚΖ συμπεριλαμβάνονται οι οικιακές εργασίες όπως το στρώσιμο κρεβατιού, σκούπισμα, σφουγγάρισμα χώρου, καθαρισμός επιφανειών, πλύσιμο πιάτων, πότισμα λουλουδιών.

Όλες οι δραστηριότητες χωρίζονται σε επιμέρους βήματα (ανάλυση έργου – task analysis) και καταγράφονται συστηματικά, εξατομικευμένα για το κάθε συμμετέχοντα και ανάλογα με τις δυνατότητες του, ορίζεται κάθε φορά ο επόμενος εκπαιδευτικός στόχος.