Ιστορία

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) μέχρι σήμερα έχει δραστηριοποιηθεί στους ακόλουθους δύο τομείς:

  • Αστική Κοινοτική Ανάπτυξη.
  • Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει σειρά πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων για οικογένειες σε κρίση, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξης της Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα μας.

Δείτε συνοπτικά τους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του Ιδρύματος.

1967

Ιδρύεται το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Β.Δ. 710/30-12-67) με πρωτοβουλία στελεχών της Αμερικανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης C.C.S.C. (Congregational Christian Service Committee) που είχε επιτελέσει σημαντικό προνοιακό έργο στη μεταπολεμική Ελλάδα, από το 1947 έως το 1967 οπότε και αποχώρησε.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας ως κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας  (Ν.Π.Ι.Δ.) έχει δραστηριοποιηθεί σε δύο κυρίως τομείς, μέχρι σήμερα.


ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1968

Δημιουργείται το Πρόγραμμα Αστικής Κοινοτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Κ.Α.) το οποίο συνεχίζοντας το έργο της ιδρύτριας οργάνωσης, αναπτύσσει πρωτοποριακές υπηρεσίες στην περιοχή Πετραλώνων για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών λειτουργώντας το Αστικό Κέντρο “Εστία Φιλίας”.

1978

Το Π.Α.Κ.Α. δραστηριοποιείται και στο Δήμο Ρέντη, όπου μεταξύ άλλων ιδρύει Κέντρό Ανοικτής Περίθαλψης Υπερηλίκων (Κ.Α.Π.Υ.) πρόδρομο των μετέπειτα ΚΑΠΗ.

Το 1982, όλα τα προγράμματα του Π.Α.Κ.Α. μεταβιβάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

1983

Το ΙΚΕ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), δημιουργεί την Κοινωνική Υπηρεσία Προσφύγων η οποία και με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. και του Ελληνικού κράτους εφαρμόζει προγράμματα για την εξυπηρέτηση προσφύγων.

1998

Η Κοινωνική Υπηρεσία Προσφύγων πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως Κέντρο Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.), προκειμένου να συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.


ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1973

Ιδρύεται το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.), πρότυπη μονάδα με αντικείμενο την πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση του συνόλου των αναγκών του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση. 

1985

Χάρη σε μεγάλη δωρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το ΚΑΣΠ αποκτά δικό του ειδικά σχεδιασμένο και εξοπλισμένο κτίριο στη Μεταμόρφωση Αττικής. Έκτοτε φέρει την επωνυμία «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκαστάσης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.).

Με δυναμικότητα 80 μαθητών ημερησίως, εξυπηρετεί ετησίως περίπου εκατόν είκοσι (120) παιδιά, ηλικίας 0 – 14 ετών, με παροχή ποικίλων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

1989

Αργότερα, στον ίδιο χώρο εγκαινιάζεται Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης κινητικά Αναπήρων Νέων, το οποίο, το 1998, πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ.).

1999

Εγκαινιάζεται το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας “Λίλιαν Βουδούρη” το οποίο πραγματοποιήθηκε με δωρεά του ομώνυμου Ιδρύματος.

2003

Δημιουργείται Πρόγραμμα Τηλεϋποστήριξης (ΤΗΛΕ-ΚΑΣΠ) με χορηγούς την Vodafone, OTE κ.ά. Μέσω τηλεδιασκέψεων δίνονται οδηγίες και παρακολουθείται η εξέλιξη παιδιών με κινητικά και άλλα προβλήματα που ζουν στην περιφέρεια.

2009

Μετά από συνεννοήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, εγκαινιάζεται η λειτουργία 3θέσιας δημόσιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους χώρους του Ιδρύματος με την ονομασία Ειδικό Δημοτικό Σχολείου Μεταμόρφωσης.

2010

  • Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης Λειτουργικότητας της Αναπηρίας (ICF) με πόρους από το Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής. Το έργο αυτό δεν λειτούργησε γιατί δεν έχει υιοθετηθεί από την πολιτεία μέχρι σήμερα η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
  • Έναρξη λειτουργίας Εργαστηρίου Ανάλυσης Βάδισης το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου.

2012

Ειδική Πιστοποίηση ως Ν.Π.Ι.Δ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1163-10/04/2012). Η Ειδική Πιστοποίηση ανανεώνεται έκτοτε ανά τετραετία το 2016 και το 2020 (ΦΕΚ 2978/16-10-2016, ΦΕΚ 6038/31-12-2020).

2020

Έναρξη Προγράμματος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής.