Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπό μας είναι τα ακόλουθα: Για την εγγραφή χρήστη ώστε να συμπεριληφθεί στη λίστα αποστολής του newsletter: Ονοματεπώνυμο, και διεύθυνση email. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο του «Χατζηπατέρειου» Κέντρου Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Για την οικονομική ενίσχυση του «Χατζηπατέρειου» ΚΑΣΠ: Όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση email και χώρα (υποχρεωτικά). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο του «Χατζηπατέρειου» ΚΑΣΠ και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται, πως η ολοκλήρωση της δωρεάς (πληρωμή του ποσού που επιθυμεί ο χρήστης), διεκπεραιώνεται –ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί (paypal, πιστωτική κάρτα)-, μέσα από αυτόματη μεταφορά σε ιστοσελίδες τρίτων (paypal, οικεία τράπεζα), οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας (π.χ. κρυπτογράφηση) με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών.

Υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας: Σας ενημερώνουμε, πως κατά την προσπέλαση του ιστότοπου του «Χατζηπατέρειου» ΚΑΣΠ, οι μοναδικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αναφορικά με το υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας, συνδέονται των cookies επιδόσεων. Τα μόνα στοιχεία που αποθηκεύονται (και αυτά μόνο για όση ώρα διαρκεί η προσπέλασή σας στην ιστοσελίδα του «Χατζηπατέρειου» ΚΑΣΠ και μετά διαγράφονται αυτόματα) αφορούν τα cookies επιδόσεων.

Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Το «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) δεν μεταφέρονται σε κανένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, το «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ μπορεί να μοιράζεται δεδομένα με αξιόπιστους συνεργάτες, προκειμένου να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις ή/και να σας στείλουμε email ή ταχυδρομικά μηνύματα έχοντας λάβει ασφαλώς τη σχετική συγκατάθεσή σας. Όλα αυτά τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στο «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Επιλογές

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού μπορεί να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε θελήσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Το «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.