Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι ένα σημαντικό μέσο αντιμετώπισης και αποκατάστασης κινητικών δυσκολιών στα παιδιά με αναπηρίες, ενώ βοηθά και στην επίλυση άλλων συναφών προβλημάτων.

Στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού, κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης, εστιάζουμε στον καθορισμό της ακριβούς κατάστασης κινητικότητας του παιδιού, των περιορισμών, των ελλείψεων καθώς και των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του. Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνέντευξη με τους γονείς, οι οποίοι παρέχουν πολύτιμες πρόσθετες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της κύριας θεραπείας επικεντρωνόμαστε στην παροχή των βέλτιστων συνθηκών για την αισθητική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αξιολόγηση του μυϊκού τόνου, η αναστολή των παθολογικών προτύπων κίνησης και η ενθάρρυνση μιας φυσικής και ελεύθερης κίνησης και λειτουργίας είναι οι άξονες όλων των θεραπευτικών σχημάτων.

Η θεραπεία είναι ατομική, προσεκτικά προγραμματισμένη και αναθεωρείται συνεχώς ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. Η συμμετοχή των γονέων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεραπευτικού προγράμματος. Εκπαιδεύουμε τους γονείς να κρατούν σωστά και να βοηθούν το παιδί τους, καθώς και να υιοθετούν τμήματα της θεραπείας στις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού τους.

Το θεραπευτικό σχήμα υποστηρίζεται από τις απαραίτητες ιατρικές συσκευές, όπως: νάρθηκες, τιράντες, καθίσματα, ορθοστάτες, τα οποία επιλέγονται προσεκτικά σε κάθε φάση της αποκατάστασης.

Η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία με άλλους κλάδους που σχετίζονται με τα παιδιά, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες του παιδιού και να αναπτύξουμε τις ικανότητές του.