Συμβουλευτική υποστήριξη

Παρέχουμε ψυχολογική αξιολόγηση σε παιδιά υποψήφια για το ημερήσιο πρόγραμμα του Κέντρου μας αλλά και σε παιδιά που βρίσκονται ήδη μαζί μας. Η διαγνωστική διαδικασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των γνωστικών και συναισθηματικών λειτουργιών του παιδιού. Τα αποτελέσματά της ψυχολογικής αξιολόγησης γνωστοποιούνται και στη Διεπιστημονική Ομάδα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες και να τονιστούν οι δυσκολίες κάθε παιδιού, ώστε να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Επίσης, υποστηρίζουμε ψυχολογικά τα παιδιά του Κέντρου μας που είτε πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση είτε αντιμετωπίζουν μια οικογενειακή κρίση ή άλλες δυσκολίες. Διεξάγουμε συνεδρίες βιωματικών ομάδων για παιδιά που πρόκειται να ενταχθούν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχολείο ειδικής αγωγής ή σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό πλαίσιο, με στόχο τη διαχείριση του διαχωρισμού από τα θέματα του Κέντρου και την προετοιμασία της μετάβασης του παιδιού στο νέο πλαίσιο.