Αποστολή

Αποστολή μας στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική αποκατάσταση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και συναφείς δυσκολίες.

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο σήμερα υποδέχεται βρέφη και παιδιά, ηλικίας από 0 ετών έως 14 ετών, προσφέροντάς τους θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης του «Χατζηπατέρειου» Κέντρου περιλαμβάνει το σύνολο των ιατρικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, μεθόδων, τεχνικών και υποστηρικτικής τεχνολογίας ή άλλων βοηθημάτων, που απαιτούνται για κάθε παιδί ξεχωριστά. Η παρέμβαση παρέχεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, με σκοπό τη βελτίωση του συνόλου των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού με αναπηρία. Στην πολυδιάστατη και συντονισμένη αυτή προσπάθεια συμμετέχουν παιδίατροι, παιδονευρολόγοι, ορθοπεδικοί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικό βοηθητικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και μεγάλος αριθμός εθελοντών.