Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Στο Πρόγραμμα Θεραπευτικών Παρεμβάσεων δεχόμαστε, κατά προτεραιότητα βρέφη ηλικίας έως 0 ετών και σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Ημερήσιο Πρόγραμμα ή εν γένει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που ενδέχεται να φοιτούν σε άλλες δομές που δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους για τις μαθησιακές ανάγκες τους ή την αποκατάσταση της αναπηρίας τους. 

Στις Θεραπευτικές Παρεμβάσεις επιδιώκουμε τους ίδιους στόχους όπως στο εντατικό Ημερήσιο Πρόγραμμα, παρέχοντας τις εξατομικευμένες θεραπείες που έχει ανάγκη το παιδί, στη συχνότητα που απαιτεί το πρόγραμμα αποκατάστασής του ή σε συνάφεια με τις εγκεκριμένες θεραπείες του ΕΟΠΥΥ.

Το εξατομικευμένο Πρόγραμμα Θεραπειών προσφέρει:

Φυσικοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Παράλληλα, οι μαθητές του Προγράμματος Θεραπειών υποστηρίζονται με τα ακόλουθα:

Κοινωνική Υπηρεσία

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης

Το Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 16:00μ.μ. Τα παιδιά συνοδεύονται στο Κέντρο από τους γονείς τους.