Ιστορία

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) παρέχει πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας σε παιδιά ως 14 ετών. Ιδρύθηκε το 1973 από το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Το 1985, χάρη στη δωρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο που λειτουργούσε στη Φιλοθέη από το 1973 από το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.), μεταφέρθηκε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που η οικογένεια Ι. Κ. Χατζηπατέρα έφτιαξε ειδικά για τη στέγασή του, σε οικόπεδο που αγοράστηκε για τον σκοπό αυτό στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί λειτουργεί έκτοτε με τον διακριτικό τίτλο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού.

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού είναι ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας, καταχωρημένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί” και μέλος του Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας. Λειτουργεί δανειστική Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης για οικογένειες παιδιών με αναπηρία.