Λογοθεραπεία

Τα παιδιά με αναπηρίες στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού παρακολουθούν προγράμματα του τμήματος Λογοθεραπείας. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε τις επικοινωνιακές και γλωσσικές ικανότητες του παιδιού, να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία του παιδιού, δηλαδή την έκφραση σε οποιαδήποτε μορφή των σκέψεων και των συναισθημάτων του παιδιού, καθώς και την κατανόηση του τι πραγματικά σκέφτονται, νιώθουν και θέλουν.

Οι λογοθεραπευτές μας αξιολογούν και παρεμβαίνουν σε κάθε είδους διαταραχή που επηρεάζει την ανθρώπινη επικοινωνία, η οποία μπορεί να είναι νευρολογική, αναπτυξιακή ή λειτουργική. Τα παιδιά παρακολουθούν εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα λογοθεραπείας βάσει των ικανοτήτων και των αναγκών τους, σε περιπτώσεις όπως :

  • Γλωσσικές διαταραχές: Διαταραχές στην έκφραση ή την κατανόηση της προφορικής ή / και γραπτής γλώσσας. Οι γλωσσικές διαταραχές επηρεάζουν το επίπεδο της γραμματικής μορφολογίας, της σύνταξης, του λεξιλογίου και της χρήσης της γλώσσας.
  • Διαταραχές ομιλίας: Ομιλία είναι η λεκτική έκφραση της γλώσσας. Αναφέρεται σε διαταραχές σε οποιοδήποτε από τα υποσυστήματα ομιλίας: άρθρωση, αναπνοή, φωνή, αντήχηση και προσωδία.
  • Διαταραχές σίτισης: Οι διαταραχές σίτισης (ή δυσφαγία) αναφέρονται σε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σίτισης και μπορούν να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάποσης.

Εκμάθηση και Χρήση μεθόδων Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας

Στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού λειτουργεί και το πρόγραμμα Εναλλακτικής Επαυξητικής (ή/και Επαυξημένης) Επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους γλωσσικής ανάπτυξης ως μέσο υποβοήθησης της ομιλίας. Επίσης, χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η ομιλία είναι μη καταληπτή και η επικοινωνία υποστηρίζεται ή επαυξάνεται με συμπληρωματικούς τρόπους, καθώς και σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής έλλειψης ομιλίας και ουσιαστικά την αντικαθιστά.

Μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα άτομα, τα οποία λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης και των κινητικών περιορισμών έχουν υψηλή κατανόηση, η οποία δεν συμβαδίζει με την εκφραστική τους ικανότητα. Η ΕΕΕ μπορεί επίσης να παίξει υποστηρικτικό ρόλο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών όταν έχουν δυσκολίες στην ανάπτυξη λόγου ή/και ομιλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΕΕΕ βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ή ακόμη κι εφ’ όρου ζωής.

Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Επιστημόνων Λόγου, Γλώσσας και Ακοής ορίζει την ΕΕΕ ως: «Έναν τομέα κλινικής πρακτικής που επιχειρεί να «αντισταθμίσει» τις διαταραχές ή δυσκολίες ατόμων µε σοβαρές εκφραστικές διαταραχές επικοινωνίας» (ASHA, 1989) 

Τόσο η αξιολόγηση όσο και η θεραπευτική παρέμβαση λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του «Χατζηπατέρειου» Κέντρου Αποκατάστασης.