Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 32/16.01.2024 πρόσκλησης 

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη κατάθεσης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 23/01/2024, έκδωσε τον ακόλουθο οριστικό πίνακα κατάταξης και επιλογής 4 ωφελούμενων επί συνόλου 4 αιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις για 5 κενές θέσεις, γεγονός που εντάσσει στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ όλους τους συμμετέχοντες, κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.