Ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε ειλικρινά, για την πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο μας!

Η δωρεά σας θα αξιοποιηθεί για την παροχή θεραπευτικών, παιδαγωγικών και ιατρικών προγραμμάτων!

Είμαστε τυχεροί που τα παιδιά μας, σας έχουν στο πλάι τους!