Αγγελία για υπάλληλο στο τμήμα Marketing στο ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας με το διακριτό τίτλο «Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ» είναι ένα από τα πιο
εξειδικευμένα κέντρα στο τομέα της αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση με
ιστορία 50 χρόνων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η θέση στηρίζεται στην αξιοπιστία, δημιουργικότητα και τις οργανωτικές ικανότητες του ατόμου
που θα επιλεγεί.
Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή, προώθηση και ενίσχυση του έργου του ιδρύματος ΙΚΕ
Χατζηπατερείου.
Οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων του ΙΚΕ (δωρεές, οικονομικές υιοθεσίες, κλπ.).
Διαχείριση CRM και γνώση wordpress
Προώθηση και προβολή του οργανισμού και των δράσεων της (δημιουργία άρθρων-
καταχωρήσεων , επικοινωνία με media)
Οργάνωση και εκτέλεση εταιρικών εκδηλώσεων
Διαχείριση social media και εταιρικής επικοινωνίας μέσω e-mail κ.α.
Δημιουργία και αποστολή Newsletter, Mass E-mails
Δημιουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση διαφημίσεων Facebook-Instagram
Δημιουργία, παρακολούθηση Google Analytics insights και Google AdWords
Επικοινωνία με χορηγούς, υποστήριξη σε χορηγικές-εταιρικές ενέργειες.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Πτυχίο ΑΕΙ , Κολεγίου Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing/Οικονομικών- Μεταπτυχιακές σπουδές
θα αξιολογηθούν θετικά.
Εξαιρετική χρήση της Αγγλικής γλώσσας, Proficiency.
Πολύ καλή γνώση CRM, WordPress, Mailchimp.
Γνώση και εμπειρία σε διαφημίσεις Facebook, Instagram – επίτευξη βασικών KPIs και ειδικά
conversions.
Εμπειρία σε Google Adwords με αποδεδειγμένη επίτευξη αποτελεσμάτων.

Επιθυμητή εμπειρία σε media και εκδηλώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Hands on mentality – πρακτικός/ή, do-er.
Ακεραιότητα, αξιοπιστία, σοβαρότητα.
Οργανωτικός/ή, multitasker.
Καλές διαπροσωπικές ικανότητες, άψογη συνεργασία σε ομάδα.
Κριτική σκέψη, με έμφαση στα αποτελέσματα.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Ευκαιρία για εξέλιξη, δημιουργικότητα, επαφή με όλες τις πτυχές του Μάρκετινγκ (Digital –
Παραδοσιακό – 360ᵒ view)
Κοινωνική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@kasp.gr