Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 418/12.07.2023 πρόσκλησης 

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη κατάθεσης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 06/09/2023, έκδωσε τον ακόλουθο οριστικό  πίνακα κατάταξης και επιλογής 1 ωφελούμενου επί συνόλου 1 αιτήσεως.

Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν (7) αιτήσεις για έντεκα(11) κενές θέσεις, γεγονός που εντάσσει στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ όλους τους συμμετέχοντες, κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.