Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης με ΑΠ 470/19.07.2022

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη πρόσκληση με ΑΠ 470/19.09.2022, προχώρησε στη μοριοδότηση και έκδοση του ακόλουθου προσωρινού πίνακα κατάταξης και επιλογής ωφελούμενων.

Οι γονείς/κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως και την Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό με τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ.