Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης με ΑΠ 168/09.03.2022

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη κατάθεσης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 28/03/2022, έκδωσε τον ακόλουθο οριστικό πίνακα κατάταξης και επιλογής 1 ωφελούμενου επί συνόλου 1 αίτησης.

Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκε μία (1) αίτηση για μία(1) κενή θέση, γεγονός που εντάσσει στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ τον μοναδικό συμμετέχων, κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησής του.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.