Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης με ΑΠ 535/31.08.2021

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη κατάθεσης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 27/09/2021, έκδωσε τον ακόλουθο οριστικό πίνακα κατάταξης και επιλογής 6 ωφελούμενων επί συνόλου 7 αιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν επτά (7) αιτήσεις για επτά (6) κενές θέσεις, γεγονός που εντάσσει στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ και τους επτά συμμετέχοντες, κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησής τους.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.