Το Ιδρύμα Κοινωνικής Εργασίας υλοποιεί Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη λειτουργία του «Χατζηπατέρειου»