Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ΚΔΗΦ