Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας ΚΛ και Ψυχολόγου στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Χατζηπατέρειο)