Φωτογραφία μαθήτριας με τη δασκάλα της στο Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ.