Φωτογραφία μαθήτριας με τη δασκάλα της στο Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ.

 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση